Home

Savoir- vivre Mszy św. z dziećmi

Anna Krzyżowska

Bardzo lubię często zadawać sobie pytanie: Dlaczego i do czego wychowuję moje dzieci?

SONY DSC

– Żeby zdobyło rzetelne wykształcenie i miało w przyszłości lukratywne i świetnie wynagradzane stanowisko- dlaczego nie?

-Żeby umiało zachować się w towarzystwie, miało wielu przyjaciół, było lwem salonów- bardzo dobrze.

– Żeby miało pasje, lubiło to co robi i potrafiło widzieć coś więcej niż czubek własnego nosa- świetnie, ale to wszystko mało.

Marzę, by moje dzieci były szczęśliwe, ale szczęściem niezależnym od okoliczności: od stanu zdrowia, posiadanego majątku, ilości zajęć dodatkowych. To jest możliwe..

Takie Szczęście może dać tylko głęboka relacja z Bogiem. Jeśli On będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie na swoim miejscu.

Oczywiście mamy obowiązek troszczyć się o zdrowie, pracę w celu utrzymania rodziny, godziwy odpoczynek, rozwijanie pasji, ale to co naprawdę zaspokoi nasze bycie człowiekiem to miłość do Boga i świadomość, że jesteśmy synami Boga.

To co najważniejszego możemy przekazać naszym dzieciom to WIARA.

Św. Josemaria Escriva, założyciel Opus Dei powiedział: „Jeśli chcesz być szczęśliwy bądź święty; jeśli chcesz być bardzo szczęśliwy, bądź bardzo święty. Jeśli chcesz być bardzo, bardzo szczęśliwy- bądź bardzo, bardzo święty.

Szkopuł tkwi w tym:  Jak wiarę przekazać dzieciom? Najlepsza teoria wychowania nie zastąpi prostej zasady: „Słowa uczą- przykłady pociągają”. Jeśli rodzice żyją autentycznie swoją wiarą, dzieciom będzie łatwiej przyjąć prawdy wiary za swoje i nawet jeśli z różnych powodów zboczą z drogi do Boga- wrócą, naprawdę wrócą.

SONY DSC

W niniejszym artykule pozwolę sobie przedstawić kilka praktycznych pomysłów na przygotowanie i  przeżywanie Mszy św. z dziećmi. Skoro Jezus zostawił nam tak wspaniały dar jakim jest Msza św. i Jego obecność w Najświętszym Sakramencie, korzystajmy z tej Jego łaski.

Wprowadzajmy stopniowo dzieci w przeżywanie Misterium ponownego, tym razem bezkrwawego, ofiarowania się Boga za nas.

Pamiętajmy dostosowywać przekaz i nasze wymagania do wieku dziecka. Roczna pociecha nie będzie w stanie wysiedzieć całej Mszy św. na naszych kolanach- chyba że zaśnie 😉

Dobrze jest wybrać na Mszę św. najlepszą dla naszej Rodziny porę dnia. Nawet dorosłemu trudno się skupić, gdy jest głodny lub śpiący, więc nie oczekujmy tego od dzieci.

Oto kilka praktycznych idei do wykorzystania:

Przygotowanie wewnętrzne do Mszy św.

– Czytanie Ewangelii z danego dnia przy niedzielnym śniadaniu i rozmowa lub quiz z przeczytanego fragmentu. Pomocne mogą być dostępne aplikacje z czytaniami na dany dzień. Dzieci łatwiej skupiają się potem podczas liturgii słowa podczas Mszy św.

-Wytłumaczenie dzieciom każdej części Mszy Św. i gestów wykonywanych przez księdza, wystroju ołtarza, koloru szat liturgicznych (można wspomóc się książkami na ten temat).

– Zwrócenie uwagi na centralny moment Mszy św.: przeistoczenie można tłumaczyć w ten sposób, że Bóg przychodzi do chleba i wina. Nie bójmy się, że dziecko tego nie zrozumie. Czy my, dorośli jesteśmy w stanie to pojąć? Tu musi wkroczyć zmysł wiary.

– Odwiedzanie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w ciągu tygodnia. Pozdrawianie Go, gdy mijamy kościół. Warto nauczyć dzieci odmawiania komunii duchowych. To bardzo stara praktyka w kościele: przyjmowania Pana Jezusa duchowo, na przykład gdy jedziemy do szkoły. Pozwolę sobie przytoczyć tekst jednej z takich modlitw:

„Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i z żarliwością świętych”

SONY DSC

– Młodsze dzieci możemy pytać, co mam przekazać od nich Jezusowi, gdy przyjmę Go do serca.

Przygotowanie zewnętrzne do Mszy św.:

– Celebrujmy w gronie rodziny uroczystości i święta liturgiczne na przykład: pyszny deser, odświętne nakrycie stołu, świece, itd.

– Czysty, stosowny strój (zakryte kolana, ramiona), mówmy dzieciom, że Msza św.to coś więcej niż spotkanie z królem.

– Starajmy się być w kościele punktualnie, w końcu na ważne spotkania się nie spóźnia.

– Dawajmy dzieciom przykład wielkiej staranności w czynieniu znaku Krzyża, przyklękaniu przechodząc przez środek kościoła, klękaniu na dwa kolana.

Uczestnictwo we Mszy św.

-Jeśli dziecko jest w stanie nie przeszkadzać, najlepiej siadajmy blisko, by widziało ołtarz. Nie wskazane jest paradowanie przez środek kościoła z dziećmi uczącymi się chodzić.

– W wielu kościołach są kaplice boczne, tam można być z najmłodszymi dziećmi.

– Dziecku może pomóc śledzenie części Mszy w książkach, w domu sam może zrobić rysunki o Mszy św.

– Uczmy dzieci, że w kościele się nie je i nie pije oraz że mówi się szeptem.

Dziękczynienie po Mszy św.

Gdy rodzina musi się rozstać na jakiś czas zostawia sobie pamiątki. Jezusowi nie wystarczyło zostawienie nam pamiątki Swojej obecności. Jest realnie obecny w Hostii.

Przez 10 min. po Komunii Św. Jezus jest szczególnie obecny w naszym sercu. Nie straćmy tego czasu. Wyraźmy Mu naszą miłość, prośmy o pomoc, dziękujmy za otrzymane łaski, opowiedzmy co nas trapi i co cieszy. Wyraźmy wdzięczność, że zechciał zostać z nami i uczmy tego nasze dzieci.

SONY DSC

Życzę sobie, Państwu i naszym dzieciom wielkiej miłości do Eucharystii!

Anna Krzyżowska